Denk-VerderBij Filosofische praktijk Denk-Verder begeleid ik je als denknavigator op de ontdekkingsreis naar meer begrip, scherpere inzichten en wijsheid. Ontdek het plezier van het ontwikkelen van heldere perspectieven.  Door middel van vragen wil ik je de sleutel tot het vergroten van je wijsheid aanreiken.

Wat is de relatie tussen jouw verhaal en de werkelijkheid van dat moment? Klopt jouw verhaal of ontbreekt er iets aan? Wat mij interesseert is jouw denkproces over jouw eigen gedachten.

We gaan werken aan het doorbreken van beperkende denkpatronen of vastgeroeste overtuigingen.
Ik ga je uitdagen om je perspectief te heroverwegen, alternatieve standpunten te overwegen en je bewustzijn te vergroten.*Om mijn gedachten te verduidelijken, maak ik zo nu en dan gebruik van metaforen. Hier is een treffende metafoor die ons denken beschrijft. Stel je voor dat je voor een imposante boom staat, zijn dikke takken en weelderige bladeren strekken zich uit boven je hoofd. Vanaf deze plek zie je in de verte een kerktoren die boven het groen uitsteekt. De zon staat hoog aan de hemel, werpt een schaduw over je rechter schouder en een warme gloed over het tafereel. Op de bast van de boom bevindt zich een indrukwekkende knoest, als een stille getuige van een tak die hier ooit heeft gezeten. Nu stel je je voor dat je je langzaam verplaatst, een rondje om de boom heen loopt. Merk je op dat het beeld van de boom verandert naarmate je perspectief verschuift? De dikke takken lijken van vorm te veranderen en de bladeren krijgen een andere schittering in het zonlicht. Maar kijk je ook naar de achtergrond, waar de kerktoren eerst prominent zichtbaar was? Is die constant, of verandert ook dat naarmate je rond de boom beweegt? Dit fenomeen weerspiegelt de aard van ons denken. Net zoals het zicht op de boom verandert afhankelijk van waar je staat, zo is het ook met onze gedachten over bepaalde vraagstukken. Het perspectief van waaruit we nadenken, beïnvloedt hoe we de kwestie zien en begrijpen. Soms is het nodig om een stap opzij te zetten en het vraagstuk vanuit een ander standpunt te bekijken om een volledig begrip te krijgen.